Start verkoop FASE 3

De start van de verkoop van de 2^1 kapwoningen en rijwoningen in ons nieuwbouwproject Fase 3 Grote Wetering is uitgesteld tot naar verwachting begin september 2019.

Dit heeft o.a. te maken met de bouwcapaciteit. We zijn nu volop bezig met de bouw van de laatste woningen in Fase 2. Tevens zijn de vrije bouwkavels van Fase 3 al in de verkoop gegaan, wat ook de nodige werkvoorbereiding met zich mee brengt. De prognose planning is om in het voorjaar van 2020 te starten met de bouw van Fase 3.

Zodra wij u meer informatie kunnen mededelen, ontvangt u wederom een mail van ons.

Indien u niet meer als geïnteresseerde ingeschreven wilt staan, dan vernemen wij dit graag.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

D&D Projecten